NHU CẦU QUẢN LÝ THÔNG MINH CHO TÒA NHÀ, CHUNG CƯ, CAO ỐC

Các tòa nhà chung cư, cao ốc, địa ốc, hay hệ thống nhà ở cao cấp, tòa nhà văn phòng hoặc khách sạn,…ngày càng xuất hiện nhiều, đặc biệt ở các thành phố lớn. Điều này càng đưa ra yêu cầu cần quản lý chặt chẽ và hợp lý hơn. Với các tòa nhà có quy mô lớn càng yêu cầu sự đồng đều và thống nhất tất cả các khâu quản lý.

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Quản lý tòa nhà và điểu khiển HVAC theo nhu cầu bằng cách cung cấp giao diện cho các giải pháp hệ thống mở hàng đầu và các thiết bị HVAC.

QUẢN LÝ AN NINH

Giải pháp của chúng tôi tích hợp thông tin từ hệ thống kiểm soát an ninh, điều khiển truy cập, và các thiết bị theo dõi giám sát, đảm bảo bảo vệ cho con người và tài sản của bạn.

QUẢN LÝ AN TOÀN

Giải pháp của chúng tôi cho phép theo dõi và điều khiển các hệ thống phòng cháy, báo cháy, chữa cháy và kiểm soát khói. Hệ thống này tương thích với chuẩn UL cho điều khiển và giám sát an toàn dựa trên nền Ethernet.

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Quản lý tòa nhà và điểu khiển HVAC theo nhu cầu bằng cách cung cấp giao diện cho các giải pháp hệ thống mở hàng đầu và các thiết bị HVAC.

QUẢN LÝ AN NINH

Giải pháp của chúng tôi tích hợp thông tin từ hệ thống kiểm soát an ninh, điều khiển truy cập, và các thiết bị theo dõi giám sát, đảm bảo bảo vệ cho con người và tài sản của bạn.

QUẢN LÝ AN TOÀN

Giải pháp của chúng tôi cho phép theo dõi và điều khiển các hệ thống phòng cháy, báo cháy, chữa cháy và kiểm soát khói. Hệ thống này tương thích với chuẩn UL cho điều khiển và giám sát an toàn dựa trên nền Ethernet.

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Kiểm soát và quản lý tập trung

Bằng cách tập trung kiểm soát và quản lý, hệ thống hợp lý hóa các hoạt động, nâng cao khả năng giám sát và cho phép điều chỉnh theo thời gian thực để tối ưu hóa hiệu suất tòa nhà và sự thoải mái của người sử dụng.

Tư vấn giải pháp

Môi trường thông minh và an toàn

Luci iBMS đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường an toàn bằng cách tích hợp các hệ thống kiểm soát truy cập, giám sát video và an toàn phòng cháy chữa cháy

Tư vấn giải pháp

Tích hợp IoT

Bằng cách tích hợp với các thiết bị IoT, hệ thống cho phép trao đổi và liên lạc dữ liệu theo thời gian thực giữa các thành phần khác nhau của tòa nhà. Sự tích hợp liền mạch này giúp nâng cao hiệu quả tổng thể và khả năng đáp ứng của các hoạt động xây dựng.

Tư vấn giải pháp

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ ƯU VIỆT

Tự động hóa vận hành & tiết kiệm năng lượng với giao diện thân thiện Web/App

Quy trình triển khai