Công ty Cổ phần Luci là Công ty công nghệ tiên phong nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng cho đô thị thông minh tại Việt Nam

Tầm nhìn – sứ mệnh

Inspire Life With Technology

Công ty Cổ phần Luci là Công ty công nghệ tiên phong nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng cho đô thị thông minh. Với lợi thế đã có kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước về IoT (Internet Of Thing – Kết nối vạn vật), Luci mong muốn đem lại các giải pháp phục vụ Hệ sinh thái Đô thị thông minh của Việt Nam.

Đọc thêm về chúng tôi

HỆ SINH THÁI LUCIXem thêm

Trải qua hơn 5 năm thành lập

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại đô thị trải dọc Việt Nam. Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc. Luci đã có mặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đọc thêm về chúng tôi

Dịch vụ cung cấp

Hệ sinh thái Luci Cloud

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại lộthị trải dọc Việt Nam.Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo , chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc.Luci đã có mặt tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh , cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc…..

Đọc thêm về chúng tôi

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại lộthị trải dọc Việt Nam.Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo , chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc.Luci đã có mặt tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh , cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc…..

Đọc thêm về chúng tôi

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại lộthị trải dọc Việt Nam.Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo , chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc.Luci đã có mặt tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh , cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc…..

Đọc thêm về chúng tôi

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại lộthị trải dọc Việt Nam.Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo , chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc.Luci đã có mặt tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh , cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc…..

Đọc thêm về chúng tôi

Luci đã tiếp cận hơn 50.000 cư dân thông minh và ghi danh tại hơn 5 đại lộthị trải dọc Việt Nam.Luci mang đến kiến tạo hàng đầu với nhiều ý tưởng độc đáo , chú trọng nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và phủ xanh mạng lưới công nghệ trên toàn quốc.Luci đã có mặt tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh , cùng với mạng lưới đối tác quốc tế tại Singapore , Nhật Bản , Hàn Quốc…..

Đọc thêm về chúng tôi

Đối tác nổi bậtXem thêm

Tham gia với
đội ngũ giỏi nhất

Cùng nhau, chúng ta là lực lượng sẽ biến đổi một cách cụ thể các doanh nghiệp
để giúp họ mở khóa tăng trưởng.

Tham gia với chúng tôi
VPN là gì? VPN có thực sự an toàn tuyệt đối?

VPN là gì? VPN – viết tắt của cụm từ tiếng Anh Virtual Private Network là một công nghệ cho phép thiết lập một kết...

Xem thêm

Gửi thông tin về hộp thư
của chúng tôi

Liên hệ ngay nào