Bộ điều khiển bao gồm 3 phân loại

Gateway Controller Building Gateway

Điện tử:

Có nhiệm vụ truyền, nhận và xử lý dữ liệu được cung cấp từ Nema để thực hiện các tác vụ được yêu cầu

Cơ khí:

Là vỏ bảo vệ phần điện tử khỏi các tác động bên ngoài môi trường (Nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, …)

Sản phẩm có thiết kế 3in1:

có thể tùy biến tính năng một cách dễ dàng để phù hợp với mục đích sử dụng

– Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp trên cùng 1 sản phẩm:
. WiSun
. 4G LTE
. Ethernet 10/100Mbps
. Wifi 2.4Ghz

– Mở rộng nhiều cổng I/O:
. RS485: 1port
. USB 2.0: 1port (nạp Firmware)
. Digital Input: 4port
. Digital Output: 4port (Drycontact – Relay 220V/7A)
. Analog Input: 2port (0-10VDC), 2port (4-20mA)
. Analog Output: 2port (0-10VDC)