Giới thiệu

  • Tất cả các thiết bị và hệ thống phần mềm được cấp phép của Luci đều có thể được kết nối với không gian điện toán Luci Cloud để lưu trữ, trực quan hóa và phân tích dữ liệu nhận được.
  • Dịch vụ Luci Cloud cho phép doanh nghiệp sở hữu giải pháp IoT hoàn chỉnh bằng cách hỗ trợ bốn trụ cột của bất kỳ dự án nào: Hardware, Software, Các thiết bị kết nối và các cổng dịch vụ

Chúng tôi có thể cung cấp

Quy trình

  • Bạn có thể quản lý và kết nối tất cả các thiết bị trong hệ sinh thái Luci Cloud, giúp bạn tiết kiệm được phần lớn chi phí cho một dự án IoT.
  • Ngoài ra, các thiết bị cảm biến phần cứng trong hệ sinh thái Luci (Gateway, Plug & Sense, Workstation,…) đều được kết nối đồng thời và truy cập toàn bộ tính năng của Luci Cloud.
Đọc thêm về chúng tôi

Nền tảng xây dựng Đô thị thông minh

Luci Cloud là nền tảng tương thích với tiêu chuẩn UNE178104 cho Hệ thống quản lý Đô thị thông minh thông minh (UNE178104 standard for Integrated Smart City Management Systems) , thiết lập các yêu cầu cơ bản đến tân tiến nhất về khả năng kết nối và lưu trữ mà các khu đô thị thông minh cần phải có.