Giới thiệu

VỀ LUCI

Quá Trình Hình Thành LUCI

Công ty Cổ phần Luci là Công ty công nghệ tiên phong nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng cho đô thị thông minh. Với lợi thế đã có kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước về iOT (Internet Of Thing – Kết nối vạn vật), Luci mong muốn đem lại các giải pháp phục vụ Hệ sinh thái Đô thị thông minh của Việt Nam.

Các Lĩnh Vực Hoạt Động Chủ Yếu

Văn Bản Chứng Nhận, Chứng Chỉ Của Luci

Đối tác nổi bật

Các sản phẩm của Luci là những giải pháp toàn diện nhất cho Hệ sinh thái đô thị thông minh hiện nay.
Các đối tác của chúng tôi đang tăng lên mỗi ngày

Sứ mệnh Luci

Khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống từ Công nghệ

tầm Nhìn LUCI

Bằng khát vọng tiên phong, Luci nỗ lực không ngừng để trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam cung cấp Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (Internet of Things – IoT), có uy tín và vị thế trên Thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI